Byggeteknik

Byggeteknik

Har du skader på din bygning?
Er der mangler efter håndværksarbejde?
Vil du anmelde en forsikringsskade?
 

Rådgivergruppen Syd tilbyder byggeteknisk rådgivning og bygningsanalyse på fagligt højt niveau.


Med moderne måleudstyr udføres præcise undersøgelser af alle typer byggematerialer for at bestemme det præcise fugtindhold, afgrænse skadede omfang og lokalisere skadeårsagen.

Moderne inspektionsværktøjer muliggør lokalisering og registrering af skjulte bygningsskader og minimerer behovet for større destruktive indgreb.
 

Vi tilbyder kvalificeret og grundig registrering og måling af asbest, PCB, radon og tungmetaller i bygninger og udarbejder handlingsplaner i forbindelse med sanering og affaldshåndtering.
 

Videreuddannelse indenfor byggejura og beskikkelsen som byggesagkyndig (retsplejeloven § 404, stk.3), kombineret med byggeteknisk fagviden, giver os kompetencen til at udarbejde syns- og skønserklæringer og rådgive bygherrer og advokater i forbindelse med formulering af klare og målrettede syns- og skønsspørgsmål.
 

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

⦁    Bygningsskadeanalyse
⦁    Fugtundersøgelse
⦁    Indeklimaundersøgelse
⦁    Asbestregistrering
⦁    Radonmåling
⦁    PCB-registrering
⦁    Håndtering af forsikringsskader
⦁    Syn og skøn
 

Kontakt Christoph Höflich, hvis du har brug for byggeteknisk rådgivning.
byggeteknik@hoeflich.dk
Telefon: 41 69 41 14
 

Den første indledende telefonkonsultation er selvfølgeligt uforpligtende.
 

Bygherrerådgivning :

Christoph Höflich

Sanders Forte 1

6400 Sønderborg

Tlf.:+45 41 69 4 114

Email: byggeteknik@hoeflich.dk

Web: www.hoeflich.dk 

CVR:  31865247

Arkitekt :

Kenneth Juhl

Ringridervej 6  2. sal

6400 Sønderborg

Tlf.:+45 21 28 99 19

Email: mail@kennethjuhl.dk

Web.:www.kennethjuhl.dk

CVR.: 20579943

Tlf.: +45 21 28 99 19  |  info@raadgivergruppensyd.dk

 2020 Kenneth Juhl

©

  • Facebook Black Round

- Byggeri med omtanke -